Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je

Fiala Petr
Za Hvězdárnou 783
Ždánice
696 32

IČ: 65749197

ŽL vydán MÚ Kyjov, č.j: ZIV/3835/2010/Grm/4

(dále jen „Prodávající“), který je i provozovatelem kamenného obchodu

Zdravá výživa Violka
Městečko 221
Ždánice
696 32

Prodávající není plátcem DPH.

Smluvní vztahy mezi kupujícímm a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. Objednávka

Objednávka zboží je návrhem kupní smlouvy. Po doručení této objednávky prodávajícímu bude kupujícímu odeslán email, potvrzující přijetí objednávky. Kupujícímu bude e-mailem zaslána faktura s celkovou cenou za zboží včetně souvisejících poplatků. Kupující bude informován e-mailem o expedici zboží do místa určení. Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku jeho převzetí a zaplacení kupujícím.

Veškeré objednávky provedené v našem obchodě přes objednávkový formulář, e-mailem, nebo telefonicky jsou považovány za závazné.

3. Vyřízení objednávky

Doba vyřízení objednávky je zpravidla:

4. Doručení zásilky

Zboží zasíláme pouze v rámci ČR jako Balík Do ruky České pošty s doručením do 24 hodin.
Cena dopravného je dle aktuálního ceníku České pošty.

Zásilky jsou uloženy na poště k vyzvednutí po dobu 7 dní a poté je pošta automaticky vrací zpět odesílateli. Na žádost kupujícího o opakované zaslání vyexpedujeme zásilku pouze při úhradě předem bankovním převodem.

5. Převzetí zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. Při doručení poškozené zásilky přepravcem je nutné zboží zkontrolovat ihned při převzetí a viditelné či fyzické poškození reklamovat ihned u přepravce.

Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu neprodleně oznamte prodávajícímu. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

6. Cena zboží

Všechny ceny uvedené v našem e-shopu jsou konečné.
Cena na faktuře se může drobně lišit od sumy na objednávce vlivem zaokrouhlovacích rozdílů.

Nabídkové ceny uvedené na stránkách http://www.bioviolka.cz/ jsou platné v okamžiku objednání (platí pro zboží, které je skladem). Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění. Ve výjímečných případech náhlé změny ceny nebo možnosti dodání produktu od dodavatele je prodávájící oprávněn odmítnout plnění automaticky potvrzené objednávky.

7. Platba

8. Záruční podmínky

Na zboží je poskytována záruka do doby spotřeby zboží uvedené na obalu, nejdéle však 2 roky od data prodeje zboží.

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklé nevhodným zacházením, nedodržením skladovacích podmínek nebo opotřebením zboží ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Záruka se nevztahuje na zboží poškozené dopravou. Za toto poškození ručí dopravce.

Kupující má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Při odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zboží nepoškozené, bez vad, nepoužité řádně zabalit a na své náklady doručit prodávajícímu. Kupující o odstoupení informuje prodávajícího telefonicky před odesláním zboží.

9. Reklamační podmínky

Reklamační řád se řídí dle zákona č.40/1964sb. Občanského zákoníku ve znění zákona č.136/2002sb.

Reklamace vad zboží musí být učiněna písemnou formou nebo prostřednictvím e-mailu.

Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné se nevrací.

Reklamaci prodávající vyřizuje nejpozději do lhůty dané zákonem (30 dnů). Po překročení této lhůty vzniká kupujícímu nárok na vrácení kupní částky.

10. Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část ve výjimečných případech:

Za situaci nedodání zboží dodavatelem nenese prodávající zodpovědnost a nevyplývají mu z této situace žádné závazky.

Zrušení objednávky vždy předchází komunikace s kupujícím.

11. Zákaz prodeje alkoholu osobám mladším 18-ti let

Souhlasem s těmito obchodními podmínkami prohlašuje kupující, který má zájem o nákup alkoholu, že již dovršil 18. rok věku.

12. Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí Zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

13. Závěrečná ustanovení

Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi obchodními podmínkami.